ADRESA:
Sokolská tř. 26
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 138 937
e-mail:
sokolska26@ckv-ostrava.cz
www.sokolska26.cz
 
OTEVŘENO:
 
pondělí – pátek 8.00 – 16.00
 

Vstupné do Výstavní síně Sokolská 26: dospělí – 20 Kč
děti, studenti, důchodci – 10 Kč

 

 

Výstavní síň Sokolská 26

 
   
   
   
   

 

 

JAN ŠERÝCH QWERTY 25. ledna–4. března 2016

Narozen 13. května 1972 v Praze. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze (1992–1999, Jiří Lindovský, Michal Bielický, Vladimír Skrepl) a stipendijní pobyty v Bernu (PROGR, 2005) a v New Yorku (ISCP, 2008). V letech 1996–2002 byl členem umělecké skupiny Bezhlavý jezdec (spolu s Josefem Bolfem, Jánem Mančuškou a Tomášem Vaňkem). Žije a pracuje v Praze.

   

Klávesnice je přímý svědek mého úsilí i nástroj, který ovládl svého pána. Neurotické pulzování kurzoru na obrazovce stupňuje hrůzu z nevyčerpatelného bílého svitku, vycházejícího ze zemského jádra. Popisování takového svitku je jako nerovný souboj s gravitací. V roce 1878 se začal prodávat nový model psacího stroje zn. Remington, který měl čtyřřadovou klávesnici. Znaky na klávesnici nebyly řazeny abecedně, ale v uspořádání, které dnes známe pod označením QWERTY. Toto uspořádání bylo v roce 1888 na sjezdu odborníků v Torontu všemi výrobci psacích strojů přijato jako univerzální. Tomu však předcházela zásadní událost, která toto uspořádání upřednostnila před jinými. V té době byly na trhu i psací stroje se sedmi řadami – tři řady pro malá písmena, tři řady pro velká písmena a jedna řada pro číslice. Mezi sebou soupeřily metody psaní dvěma, čtyřmi a deseti prsty. V soutěži mezi metodou slečny Longleyové prezentované na klávesnici s rozložením QWERTY a panem Taubem na klávesnici uspořádané do sedmi řad zvítězil pan McGurrin zastupující školu slečny Longleyové. Firma Remington využila tohoto vítězství a tím došlo k rozšíření uspořádání QWERTY, jež vyvrcholilo ujednáním v Torontu. Norma (někdy také standard) je požadavek na chování nebo vlastnosti věci, člověka, situace apod., který se buďto předepisuje a vyžaduje, nebo popisuje, co je normální (přijatelné nebo obvyklé). Normy jsou psané i nepsané a liší se různou mírou závaznosti a různým rozsahem platnosti. V původním latinském významu slovo znamenalo „úhelník, pravítko, měřítko, pravidlo“, později také kolmici. Mapu můžeme označit za model reálného světa, v žádném případě není dokonalým obrazem naší reality. Nelze na ní nalézt vše, ale naopak může znázornit i jevy, které nejsme jinak schopni vnímat. Skutečnost může potlačit i zdůraznit. Souborně informace zaznamenané na mapách označujeme jako „prostorové informace“. Slovo mapa je punského původu. Výraz mappa označoval kousek plátna, ubrousek. Znak je v lingvistice (resp. v sémiotice) definován jako „něco, co něco jiného zastupuje.“ Znak není přirozenou vlastností dané věci, nýbrž jejím reprezentantem. Znak je souvislost mezi pojmenováním a významem. Text připomíná klasickou latinu, avšak ve skutečnosti je nesmyslný, smyšlený. Je ovšem odvozen z Ciceronovy De finibus bonorum et malorum (O nejvyšším dobru a zlu), kapitoly 1.10.32 a 33, kde se například objevuje věta Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit. („Nikdo nemiluje bolest samu, nevyhledává ji, ani nechce získat, jednoduše proto, že je to bolest.“). Gravitační síla je síla, kterou se hmotná tělesa vzájemně přitahují. Gravitační síla ubývá se čtvercem vzdálenosti od tělesa, které ji vyvolalo. Gravitační pole je v klasické mechanice prostor kolem tělesa, ve kterém se projevuje působení gravitační síly. Protože dosah gravitační síly je nekonečný, i gravitační pole je vlastně nekonečné. Za jeho hranici se obvykle považuje místo, kde přestává být měřitelné, či začíná převládat gravitace jiného tělesa nebo těles. Černá díra je astronomický objekt, ze kterého neuniká (téměř) žádné záření. Černá skříňka označuje mechanismus s neznámou vnitřní funkčností (známý pouze podle vnějších projevů chování). Při setmění (šeru) dojde k rozšíření zornice, aby se do oka dostalo co nejvíc světla. Citlivost oka na světlo se zvyšuje. Protože jsou čípky méně citlivé, ve tmě přestáváme vidět barvy. V roce 2013 byla po Wikipedii pojmenována planetka.

 

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (výběr)  
2016 QWERTY, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava
2014 Teorie relativity I, Soda, Bratislava, SK
Čtvrt na jedenáct, Galerie SET, Liberec
WYSIWYG, Galerie města Ostravy - Plato, Ostrava
2013 Cokoli, Kabinet T, Zlín
!sey ,lleH, Galerie Jelení, Praha
2012 Tisíciúhelník (s Alenou Kotzmannovou), Fait Gallery, Brno
Lies and Layers (s Esther Stocker), Hunt Kastner, Praha
2009 Beep Beep, Labor, Budapešť, HU
Paramnesia, Strabag Kunstforum, Vídeň, AT
Ano, Staroměstská radnice, Galerie hlavního města Prahy
2008 Vasil Artamonov, Jan Šerých, NoD, Praha
Poslední snímek, Ateliér Josefa Sudka, Praha
The Architecture of a Chance, ISCP, New York, USA
2007 Takemehome, Hunt Kastner, Praha
2006 Gotohell, Galerie Na Bidýlku, Brno
Jednoho krásného rá...,Galerie Die Aktualität des Schönen, Liberec
Zakázané uvolnění (s Michalem Škodou), Wannieck Gallery, Brno
2005 Abbey Road 2:45, Atrium, Moravská galerie, Brno
2003 Kdopak to mluví?, Dům umění, České Budějovice
10 rad, jak vypadat skvěle při sexu, Galerie G99–Dům umění
města Brna
2002 Placebo, Galerie Václava Špály, Praha
1999 Dial, Veletržní palác, Národní galerie, PrahaREPRODUKCE
Jako, Jan Šerých, 2015
JAN ŠERÝCH
QWERTY

 

Katalogový list k výstavě

 

 
 

 

© 2010 Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace – Sokolská tř. 26, 702 00 Ostrava 1, Tel.: 596 138 821 << ZPĚT