Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava,
příspěvková organizace

Jsme příspěvkovou organizací městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Provozujeme Výstavní síň Sokolská 26, Klub Parník, Klub Atlantik, Minikino a Kulturní zařízení Gama. Zabíráme širokou škálu převážně nekomerční kultury: koncerty všech žánrů (počínaje jazzem a konče rockem) v Klubu Parník; literatura, divadlo, filmy, přednášky, přehlídky, výstavy a festivaly v nejstarším klubu v Ostravě - Klubu Atlantik; kvalitní filmy v moderním biografu Minikino a prezentace soudobé české výtvarné scény v galerii Sokolská 26. Práci s dětmi a mládeží se věnujeme v KZ Gama.  Jsme také každoročně pořadateli tradičních venkovních akcí pro veřejnost, jako jsou např. Vánoční trhy na Masarykově náměstí, tradiční Velikonoční jarmark či Kinematograf bratří Čadíků na Jiráskově náměstí (Kuří rynek). V létě pořádáme příměstské tábory.

Dramaturgie Centra kultury je tedy velmi pestrá a nabízí pořady nejen pro většinové publikum, ale také pro děti a seniory. Jsme součástí kreativního řetězce ostravských kulturních institucí. Organizačně se podílíme na řadě významných festivalů a akcí, jejichž význam daleko přesahuje hranice centrálního ostravského obvodu. Centrum kultury a vzdělávání je instituce otevřená všem formám kulturního vyžití.

Ročně pořádáme celkem cca 1 400 akcí, které navštíví okolo 70 tis. návštěvníků. Naše činnost je finančně podporována z rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Schválený rozpočet na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu

Schválení návrhu rozpočtu a střednědobého rozpočtu

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2010 Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace – Sokolská tř. 26, 702 00 Ostrava 1, Tel.: 596 138 821 << ZPĚT